Rød avdeling

3 - 6 års avdeling

På Rød avdeling har vi 19 plasser for barn i alderen 3 - 6 år. 

Det går tre alderstrinn sammen på stor avdeling. Hos oss er 3-åringene "Nasse Nøff", 4-åringene "Ole Brumm" og 5-åringene "Tigergutt". Barna får erfare å ta hensyn til hverandre, hjelpe hverandre, være størst og være minst. De leker sammen og deltar på aktiviteter både på tvers av alder, og i aldershomogene grupper i løpet av uka. I både inne og uteaktiviteter er det samarbeid og lek på tvers av de store avdelingene. 

Tigergutt-barna får på begynnelsen av barnehageåret et fadderbarn. Fadderbarnet er de nye barna på avdelingen. Tigerguttene sitter ved siden av fadderbarnet i samling og under måltidet, holde hender når de går på tur, hjelpe til i påkledning hvis det trengs, og se litt ekstra etter om de nye barna har det bra på avdelingen. Vi ser at barna vokser på å få litt ekstra ansvar, og de er tydelig stolte over å kunne bidra med omsorg og trygghet. Tigerguttene på Gul og Rød avdeling er sammen 3 dager i uka. Les mer om vårt opplegg rundt skolestarterne våre under "om oss".

Etter endt sommerferie ser vi at Ole Brummene som kommer tilbake, har vokst mye i løpet av sommeren. De er ikke minst på avdelingen lengre, og det er stor gjensynsglede over å se igjen vennene sine. Vi fortsetter å øve på å sitte rolig i samling, vente på tur, rekke opp hånda, ikke prate i munnen på hverandre og selvstendighet i forhold til påkledning og i andre situasjoner. Vi bruker «snakkepakken», som et verktøy i språktrening. Snakkepakken inneholder forskjellige konkreter som stimulerer til utvikling av språket. 

For Nasse Nøff-barna kan overgangen til stor avdeling være stor. Barna går fra å være de største på sin avdeling, til å bli de minste på ny avdeling. Vi bruker god tid på at barna skal finne seg til rette med nye og større barn, finne sin plass i barnegruppen. Dette gjør de i samspill og kommunikasjon med de andre på avdelingen, og gjennom fadderbarn-ordningen. 

Det viktigste vi jobber med er at barna skal få lekekamerater, oppleve fellesskap og glede i samvær med andre barn.  Barnas språklige og motoriske utvikling stimuleres i samspill med andre barn og voksne.