Blå avdeling

2- 3 års avdeling

Vi har 12 plasser på Blå avdelingen.

Trygghet og trivsel!

Vårt hovedfokus er trygge barn, som trives i barnehagen og som utvikler vennskap og gode relasjoner til barn og voksne. 

Vi jobber med språkstimulering og begrepslæring, både gjennom hele dagen og spesifikt i samling; med kjente barnesanger, sangleker, og fortellinger, og gjennom formingsaktiviteter.

Å lære språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå oss selv og omverden. Og det og kunne kommunisere med andre og gjøre seg forstått er veldig viktig i forhold til det å bli sosialisert.

Det skjer stor utvikling for barna i løpet av ett barnehageår, slik at vi deler dem opp i mindre grupper for bedre å kunne tilpasse aktiviteter og læring. Men også for å være tettere på, og se hvert enkelt barn godt.

Vi har hver måned ett nytt tema der vi fokuserer på nye begreper knyttet til f. eks farger, tall, grønnsaker, eventyr og lignende. Barnet skal få kjennskap til ulike begreper og språkforståelse knyttet opp mot barnets alder.

Vi samarbeider tett med helsestasjonen, knyttet til 2-årskontrollen, der språkforståelse står veldig sentralt.

Vi har fokus på utetid og utelek og er mye ute i all slags vær. Vi har faste tur-dager, slik at barna er på tur hver uke, i liten eller stor gruppe.

Fysisk aktivitet både ute og i gymsalen er viktig for oss, vi har vanntilvenning i bassenget en gang i uken.