Vår visjon:

"Sammen skaper vi gode opplevelser, gjennom trygghet og mestring"

Hamarbarnehagen skal være et godt sted å være. Barna skal få lekekamerater og utvikle seg i trygge og stimulerende omgivelser. Vi legger vekt på å gi barna omsorg, samtidig som de får utfordringer tilrettelagt for sin utvikling.