Gymsal

Vi har egen gymsal på 70 m2, med utstyr for aktivitet for alle aldre. Gymsalen brukes flittig i hverdagen!

I gymsalen har vi klatrevegg, tjukkas, turnmatter, baller, ballanseleker, hinderløype, innebandy osv. Vi bruker gymsalen til styrt aktivitet, frilek, samlinger, utstillinger og felles arrangement.

Gymsalen brukes flittig av alle aldersgrupper :-)