Skolestarterne våre

Fra barnehage til skole:

Fra barnehage til skole:

Tigerguttklubben er skolestarterne hos oss. Den består av 5-åringene fra Gul og Rød avdeling.

For at overgangen fra barnehage til skole skal bli best mulig, er Tigerguttklubben sammen tre dager i uka. Tigerguttene er blant annet på turer, har skrivedans og de jobber med aktiviteter i et aktivitetshefte som heter "Trampoline" med bl.a. bokstaver, tall, mengder, former og andre temaer som følger årstidene.
Det pedagogiske opplegget planlegges ut ifra Rammeplanen, barnehagens Årsplanen og "Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter".

«Lek og læring i skoleforberedende aktiviteter» er Hamar kommunes plan for overgangen fra barnehage til skole. Heftet inneholder ni områder som beskriver de basisferdighetene barna i barnehagen skal ha kjennskap til før skolestart. Basisferdighetene er:     ABC - hva er det?, tall, tid, trafikk, jeg vil- jeg kan, du og jeg og vi, språk, jeg husker, og se jeg kan tegne.

Tigergutt-barna får på begynnelsen av barnehageåret et fadderbarn. Fadderbarnet er de nye barna på avdelingen. Tigerguttene skal sitte ved siden av de i samling og under måltidet, holde hender når de går på tur, hjelpe til i påkledning hvis det trengs, og se litt ekstra etter om de nye barna har det bra på avdelingen. Vi ser at barna vokser på å få litt ekstra ansvar, og de er tydelig stolte over å kunne bidra med omsorg og trygghet.

Vi har også stort fokus på vennskap og det å være gode mot andre. Forebygging av mobbing i barnehage og skole er viktig, slik at det å oppføre seg pent med hverandre, andre barn og voksne, foreldre og andre barna møter i barnehagehverdagen er gjennomgående tema.

Vi jobber også med å bli mer selvstendig, der barna øver på påkledning, ta i mot beskjeder, vente på tur og lytte.

Før skolestart har barnehagen en foreldresamtale om overgang barnehage skole, hvor vi blir enige om eventuell informasjon skolen skal informeres om.