Informasjon fra Hamar kommune om corona-virus på flere språk

Her ligger informasjon om hva du skal gjøre om du er syk og tror du kan ha covid-19

Norsk: Informasjon fra Hamar kommune o1

Polsk: Polsk _Informasjon fra Hamar kommune Polsk

Arabisk: corona-Hamar Arabisk

Engelsk:   Informasjon fra Hamar kommune -engelsk

Somalisk: Info Korona Somali

 

Beate